Kurslar


22 MART , ÇARŞAMBA

 • » TERAPÖTİK ENJEKSİYONLAR KURSU – DOLU , İlginiz için teşekkür ederiz. Detaylar İçin Tıklayınız...

  Kurs Koordinatörü Figen Ayhan
  Kayıt Ücreti 450 TL + KDV
  09:00 - 09:15 Açılış
  09:15 - 10:00  “Terapötik Enjeksiyonlar” Kavramı, Terapötik Enjeksiyonlara Genel Yaklaşım
  Hakan Genç
  10:00 - 10:30 Çay-Kahve Arası
  10:30 - 11:00 Üst Ekstremite / Terapötik Enjeksiyonlar ve MAS-teorik
  Figen Ayhan
  • Omuz Eklemi İntra-artiküler
  • Subakromiyal bursit
  • Bisipital Tendinit
  • Lateral Epikondilit
  • El Bileği İntraartiküler
  • de-Quervain Hastalığı
  • KMK Eklem İntra-artiküler
  • Tetik parmak
  • Myofasyal Ağrıda Kuru ve Yaş İğneleme
  11:00 - 12:00 Üst Ekstremite / Terapötik Enjeksiyonlar ve MAS-Pratik
  Figen Ayhan
  12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 13:30 Alt Ekstremite / Terapötik Enjeksiyonlar -teorik
  Hakan Genç
  • Kalça Eklemi İntraartiküler
  • Trokanterik Bursit
  • Diz Eklemi İntraartiküler
  • Pes Anserinus Bursiti
  • Ayak Bileği İntraartiküler
  • 1.MTF İntraartiküler
  • Plantar Fassiit
  13:30 - 15:00 Alt Ekstremite / Terapötik Enjeksiyonlar -Pratik
  Hakan Genç
  15:00 - 15:30 Çay- Kahve Arası
  15:30 - 16:00            Periferik Sinir Blokları -Teorik
  Barış Nacır
  • Oksipital Sinir
  • Supraskapuler Sinir
  • Median Sinir (Karpal Tünel Sendromu)
  • Lateral Femoral Kutanöz Sinir (Meralji Parestetika)
  • Femoral Sinir
  • Siyatik Sinir
  • Tibial Sinir (Tarsal Tünel Sendromu)
  16:00 - 17:00  Periferik Sinir Blokları-Pratik
  Barış Nacır
 • » TANISAL ULTRASON KURSU (ORTA DÜZEY) VE ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA İNJEKSİYON Detaylar İçin Tıklayınız...

  Kurs Koordinatörleri Salih Pay, Levent Özçakar
  Kayıt Ücreti 450 TL + KDV
  09:00 - 09:15 Açılış
  09:15 - 09:45 Kristal artropatilerde ultrasonografi
  Salih Pay
  09:45 - 10:15 Parotis bezinin görüntülenmesi, Sjögren sendromu
  Nevsun İnanç
  10:15- 10:45 Temporal ve aksiller arterlerin görüntülenmesi, Polimiyalji romatika ve temporal arterit
  Hakan Erdem
  10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00- 11:30 Periferik sinirlerin görüntülenmesi
  İlker Yağcı
  11:30 - 12:00 Piriformis ve sakroiliyak eklem enjeksiyonları
  Kenan Akgün
  12:00 - 12:30 Omurganın görüntülenmesi ve enjeksiyonları
  Levent Özçakar
  12:30 - 13:30 Öğle yemeği
  13:30 - 15:00 Pratik uygulama-I
  Tüm eğiticiler, toplam 6 US istasyonu, 30 dakikada bir rotasyon
  15:00 - 15:15 Çay-Kahve Arası
  15:15 - 16:45 Pratik uygulama-II
  Tüm eğiticiler, toplam 6 US istasyonu, 30 dakikada bir rotasyon
  16:45 - 17:00 Değerlendirme ve Kapanış
  Tüm eğiticiler
 • » SMART: SAKROİLİAK EKLEM MRI KURSU Detaylar İçin Tıklayınız...

  Kurs Koordinatörü Servet Akar
  Kayıt Ücreti 450 TL +KDV
  13:30 – 13:40 Açılış ve Hedefler
  Servet Akar
  13:40 – 13:50 Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Spondiloartritte MRG Endikayonları
  Pamir Atagündüz
  13:50 – 14:00 Radyolojik Anatomi
  Gazanfer Ekinci
  14:00 – 14:40 Spondiloartritte Sakroiliak Eklem MRG’da Saptanabilecek Akut & Kronik Lezyonların Tanımlanması
  Servet Akar
  14:40 – 15:00 Hipax Tanıtım
  15:00 – 15:10 Pre test
  15:10 – 17:15 10 Vakalarla Sakroiliak Eklem MRG’de Sakroileit Tanısı ve Ayırıcı Tanıdaki Hastalıkların Değerlendirilmesi
  Servet Akar, Pamir Atagündüz
  17:15 – 17:30 Post test
  17:30 Kapanış


 • » ONLINE OSTEOPOROZ GÜNCELLEME KURSU (Yurtdışı Akreditasyonlu) - İPTAL EDİLMİŞTİR. Detaylar İçin Tıklayınız...

  Kurs Koordinatörü Rengin Güzel
  Kayıt Ücreti 450 TL +KDV
  Kurs Tanımı Osteoporoz tanı ve tedavisini kapsayan,

  CME akreditasyonlu,

  Kılavuz niteliğinde bir eğitim programı.

  Bu program, kemik biyopsisinden ilaç tedavisine kadar birçok konuyu kapsar ve klinik uygulama örnekleri barındıran olgu çalışmaları içerir.

  Program, uluslararası bir akademisyen kadrosu tarafından geliştirilmiştir.

  EAACME* ve AACME** tarafından CME akreditasyonludur.

  *Avrupa sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi
  (European Accreditation Council for Continuing Medical Education)
  **Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi
  (Accreditation Council for Continuing Medical Education)
  09:00 - 12:30
  • Kemikler neden kırılır?
  • Tanı ve kırık riskini değerlendirme
  • Bifosfonatların ve SERM’lerin kullanımı
  • RANK inhibitörlerinin ve PTH türevlerinin kullanımı
  • Tedaviye başlama
  • Klinik yaklaşımlar
 • » VAKALAR EŞLİĞİNDE OSTEOPOROZ KURSU Detaylar İçin Tıklayınız...

  Kurs Koordinatörü Alp Çetin
  Kayıt Ücreti 450 TL +KDV
  09:00 - 12:30
  • Sekonder Osteoporoz nedir?
  • Kemik kaybına neden olan ilaçlar nelerdir?
  • Kemik kaybına neden olan hastalıklar nelerdir?
  • Osteoporoz tarama testleri nelerdir?
  • Sekonder OP’da DXA nasıl değerlendirilmelidir?
  • Sekonder OP’da tedavi planlaması nasıl yapılmalıdır?
  • Olgular eşliğinde sekonder osteoporoz..

Copyright © 2016 Türk Romatoloji Kongresi LookUs & Online Makale